Auto đăng bài lên mạng xã hội với NextScript Auto Poster

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Auto đăng bài lên mạng xã hội với NextScript Auto Poster
14-05-2017 14:26:06

đưa bài viết lên mạng xã hội tự động sau khi viết bài 1 cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian sau khi viết blog. thêm được không giới hạn tài khoản mạng xã hội. ví dụ có thể post bài viết lên 5 acc facebook và nhiêu acc mạng xã hội khác

bạn tham khảo bài viết chi tiết của thachpham https://thachpham.com/wordpress/wp-plugin/tu-dang-bai-len-mang-xa-hoi-nextscript-auto-poster-phan-1.html

mua 1 lần dùng cả đời nhé mọi người.

liên hệ anhnganson@gmail.com

14-05-2017 14:26:06