Beaver theme và plugin trọn bộ

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Beaver theme và plugin trọn bộ
13-07-2017 11:37:14

Đây là trình builder kéo thả tốt nhất hiện nay (Theo đánh giá tại: https://athemes.com/collections/drag-drop-page-builders-wordpress/).

Với bộ này bạn có đầy đủ module không hề thua kém visual composer.

Vượt trội với visual về tốc độ.

Có khả năng tùy biến cao với với beaver themer, giúp bạn tạo ra mọi giao diện theo ý thích.

Kết hợp với toolset giường như không việc gì bộ này không thể làm trong Wordpress.

 

Bộ này bao gốm:

BEAVER LODGE MODULES 1.3.2

BEAVER TUNNELS ADDON 2.1.5

POWERPACK BEAVER BUILDER ADDON 1.2.8

BEAVER BUILDER ULTIMATE ADDON 1.4.7

BEAVER BUILDER PROFESSIONAL WORDPRESS PLUGIN 1.10.6.3

BEAVER THEMER 1.0.1.2

BEAVER THEME

BEAVER THEME CHILD

Tất cả update đầu tháng 7 này.

+++Update thường xuyên cho bạn

13-07-2017 11:37:14