Multinews - Multi-purpose WordPress News,Magazine

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động cho item này !
Multinews - Multi-purpose WordPress News,Magazine
13-05-2017 14:18:21

Multinews là một theme wordpress cao cấp với thiết kế rất đẹp, Bạn có thể sử dụng Multinews cho tạp chí, báo và blog, Multinews có nhiều tính năng độc đáo như menu siêu đẹp, rất nhiều lựa chọn bố cục, Ajax tìm kiếm, tác giả , plugin phổ biến tích hợp (Woocommerce, bbPress, BuddyPress, geodirectory và nhiều hơn nữa).

Multinews là sự lựa chọn tốt nhất để tạo ra một trang website báo và tạp chí đẹp và mạnh mẽ, viết blog một cách dễ dàng.

13-07-2017 23:30:15