Go Pricing - WordPress Responsive Pricing Tables

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động cho item này !
Go Pricing - WordPress Responsive Pricing Tables
Đăng lên ngày 09/06/2016 12:13

Go Pricing tạo bảng so sánh giá hoặc bất kỳ bảng biểu giới thiệu tính năng nào đó cho sản phẩm, với rất nhiều skin và mẫu bảng dựng sẵn cho phép bạn tạo ra nhiều kiểu bảng rất đẹp.

Cập nhật ngày 03/05/2017 23:59