Ekattor School Management - Hệ thống CRM quản trị trường học, trung tâm

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động cho item này !
Ekattor School Management - Hệ thống CRM quản trị trường học, trung tâm
Đăng lên ngày 02/09/2016 14:16

Ekattor School Management System Pro là hệ thống quản trị vô cùng chuyên nghiệp và tiện lợi dành cho các trung tâm, trường học.... Với 4 cấp độ phân quyền: Quản trị, Giáo viên, sinh viên (học viên), phụ huynh. Chỉ với 4.5$ bạn có thể tải về nghiên cứu, tìm hiểu hoặc triển khai ứng dụng cho hệ thống của mình.

- Đã update Purchase code - bác nào mua xong quay lại để lấy nha

Cập nhật ngày 25/07/2017 12:03