Ekattor School Management System Pro

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động cho item này !
Ekattor School Management System Pro
22-11-2016 03:48:42

Ekattor School Management System Pro là hệ thống quản trị vô cùng chuyên nghiệp và tiện lợi dành cho các trung tâm, trường học.... Với 4 cấp độ phân quyền: Quản trị, Giáo viên, sinh viên (học viên), phụ huynh. Chỉ với 7$ bạn có thể tải về nghiên cứu, tìm hiểu hoặc triển khai ứng dụng cho hệ thống của mình.

4.2 02-09-2016 14:16:52

Thanh toán

Hỗ trợ trực tuyến