Swipe Page - Trình xây dựng Landing page tốc độ cao, hỗ trợ AMP cho web tốc độ bàn thờ

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Swipe Page - Trình xây dựng Landing page tốc độ cao, hỗ trợ AMP cho web tốc độ bàn thờ

Swipe Page là một web dịch vụ có xây dựng landing page hộ trợ AMP. Do đó tốc độ website cực nhanh

1 site demo xem tai: https://o8x2u5iqxdb5.swipepages.net/test

Pm facebook để lấy tk dùng thử https://www.facebook.com/hoangtin8888

Giá trên site là 29$/ tháng

giá mua tại đây là 8$/ tháng để sử dụng các tính năng của gói Marketer (49$/ tháng) chỉ khác là đc 1 domain

Pm dể hỏi thêm nếu cần. 

 

 

Xem hình này để hiểu hơn nhé: https://i.imgur.com/MnJj9If.png

Đây KHÔNG phải theme hay plugin WP, đây là tài khoản tại trang Frase.io 

 Toàn bộ item tại: https://chotheme.com/bundle/1735

 

Facebook: https://www.facebook.com/hoangtin8888

99 Cập nhật: 31/12/2020 04:42
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Item này không được hỗ trợ cài đặt