⭐ (Auto Update) WidgetKit | The most advanced & powerful Elementor Addons Kit

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ (Auto Update) WidgetKit | The most advanced & powerful Elementor Addons Kit

ULTIMATE KEY (Lifetime): http://prntscr.com/ran7i7

Bạn sẽ nhận được plugin (có bản quyền) dùng cho 1 website định trước.

------------------------------


WidgetKit | The most advanced & powerful Elementor Addons Kit that enhances your website building capabilities by adding more elements and layouts.

https://themesgrove.com/widgetkit-for-elementor/

https://widgetkit.themesgrove.com

WidgetKit has a vast collection of Powerful and Functional Elementor widgets. We understand the kind of functionality WordPress users need for building a perfect website. All Elementor widgets in WidgetKit is made for build any website super-fast, attractive and user-friendly. No more worrying about writing custom code.

------------------------------

Frequently asked questions

Do I need to buy Elementor Pro?
You do not need to buy Elementor Pro, because you can do much more with the widgetkit than elementor pro.

Can we expect more add-ons in future updates?
Yes, of course! The developers of Widgetkit for Elementor are continuously working hard so that we can add more customization options and elements.

Can I use Widgetkit with any theme?
Yes! We have built WIdgetkit in a way so that it works great with all the major themes.

What kind of sites can I create with Widgetkit?
You can build any kind of sites including education, portfolio, business, multipurpose, eCommerce, news, magazine, event, blog, and any other. If you have image in your brain your can do it with Widgetkit.

Cập nhật: 03/03/2020 10:21
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này