Fixed TOC - table of contents for WordPress plugin

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Fixed TOC - table of contents for WordPress plugin

Fixed TOC là một plugin Wordpress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung bài đăng và tạo mục lục, Fixed trong màn hình trang. Người dùng có thể nhanh hơn tìm thấy nội dung họ muốn.

Cập nhật: 12/11/2023 02:02
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hỗ trợ cài đặt item