⭐ (Auto Update) Stackable | Ultimate Gutenberg Blocks

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ (Auto Update) Stackable | Ultimate Gutenberg Blocks

Bạn sẽ nhận được plugin (có bản quyền trọn đời) dùng cho 1 website định trước.

Minh chứng: https://prnt.sc/tzacsj

  • Unlock the full potential of Gutenberg with Stackable, a block library that is one of the first, feature-rich, and highly rated plugins made specially for the new WordPress Block Editor.
  • Stackable lets you experience the power of page builders inside Gutenberg, with stunning customizable blocks and responsive editing capabilities.
  • On top of these awesome features, you won't need to worry about any bloat and site slowdown. Stackable is very lightweight and is built for speed.
Cập nhật: 14/08/2020 09:01
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item