Kadence WP

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Kadence WP

Theme nhẹ đẹp tới từ https://www.kadencewp.com

Bao gồm tất cả các bộ sau https://i.imgur.com/CD3VMWJ.png

Mua key lifetime vui lòng inbox

Toàn bộ item tại: https://chotheme.com/bundle/1735

 

Facebook: https://www.facebook.com/hoangtin8888

Cập nhật: 31/12/2020 03:53
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item