Blocksy theme kèm key

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Blocksy theme kèm key

Theme cực đẹp tới từ creativethemes :) Nhìn trang chủ là biết rôi https://creativethemes.com/blocksy/premium/

Kèm key cho 1 domain nhé.

Toàn bộ item tại: https://chotheme.com/bundle/1735

 

Facebook: https://www.facebook.com/hoangtin8888

Cập nhật: 31/12/2020 04:01
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item