Full Mythemeshop theme và plugin

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Full Mythemeshop theme và plugin

Full bộ theme và plugin theme này nhé. Vài theme trong này sẽ đòi tài khoản để kích hoạt nên bán kèm tài khoản dùng chung luôn.

 Tổng cộng hơn 400MB nên up tượng trưng vài cái thôi nhé, mua xong pm facebook e share link google drive

Toàn bộ item tại: https://chotheme.com/bundle/1735

 

Facebook: https://www.facebook.com/hoangtin8888

 

Bao gồm các theme sau

Dropshipping

,Capture

,Outlet

,Publisher

,Books

,Chronicle

,Saddle

,Ahead

,Real Estate

,Local Citation

,Daily

,Scribbler

,Agency

,Digital

,Outspoken

,Tabloid

,Designer

,DailyBuzz

,Pets

,Personal

,Startup

,News

,Fitness

,Fresh

,Reader

,Purple

,Lawyer

,Blocks

,Risen

,Reactor

,Magnus

,Seekers

,Cyprus

,Crypto

,Lifestyle

,Clean

,Feminine

,Writer

,SocialNow

,Coupon

,WooShop

,Builders

,MyBlog

,JustFit

,Ad-Sense

,Splash

,myPortfolio

,MagXP

,Authority

,eCommerce

,PointPro

,Blogging

,Interactive

,MoneyFlow

,WordX

,NewsPaper

,NewsOnline

,Business

,WooCart

,SteadyIncome

,Corporate

,MobileApp

,Video

,Salvation

,School

,Yosemite

,Architect

,SociallyViral

,eMaxStore

,Portfolio

,CleanApp

,Best

,App

Theme,OnePage

,Schema

,TruePixel

,WP Shortcode Pro

Plugin,WP Review Pro

Plugin,WP Real Estate Pro

Plugin,Content Locker Pro

Plugin,URL Shortener Pro

Plugin,WP Quiz Pro

Plugin,WP Tab Widget Pro

Plugin,WP In Post Ads

Plugin,My WP Backup Pro

Plugin,WooCommerce Checkout Field Modifier

Plugin,WooCommerce Products Already Added To Cart Or Purchased

Plugin,WP Time To Read

Plugin,WP Contact Widget

Plugin,WP Google Translate

Plugin,WP Notification Bar Pro

Plugin,WP Testimonials

Plugin,WP Subscribe Pro

Plugin,WP Mega Menu

 

Plugin

Cập nhật: 31/12/2020 04:29
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item