Superio – Job Board WordPress Theme

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Superio – Job Board WordPress Theme

Theme chuyên về Đăng tuyển dụng nhân sự và tìm việc làm.

Theme  được phát hành từ 25/5/2021 tích hợp và kế thừa sự tối giản mà tinh tế và vô cùng nhiều chức năng. 

Bản thân mình đã tìm nhiều theme và cực kỳ thích em này.

Mọi người có thểm tham khảo website demo của mình tại: https://timphiendich.vn

Theme mới ra nên đang ở giá 39$. Anh em mua nhanh kẻo lên giá.

Cập nhật: 30/11/2022 06:13
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt

Các item khác của thành viên này