⭐ (Auto Update) Darklup | WordPress Dark Mode

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ (Auto Update) Darklup | WordPress Dark Mode

Darklup | WordPress Dark Mode

Turn dark mode on for your WordPress site with a single click. Darklup dark mode plugin is such a tremendous dark mode enabling plugin for WordPress websites. Darklup dark mode plugin works on your WordPress website for the frontend and backend section and converts high contrast light into low-power ones.

Bạn sẽ nhận được plugin (có bản quyền trọn đời) dùng cho 1 website định trước.

 

Cập nhật: 18/02/2022 15:36
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item