Nanosoft - WP Theme for IT Solutions and Services Company

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Nanosoft - WP Theme for IT Solutions and Services Company

Nanosoft is a WordPress theme exclusively built for startup, apps and digital technology business. It is fully responsive, retina ready and easy to customize.

Nanosoft is an intuitive, flexible and powerful WordPress theme, designed to suit the needs of business websites of all sizes. Nanosoft is built with utility in mind, making your content pop with its ready made layouts. The theme includes the most popular premium plugins on the market: Visual Composer, Revolution Slider and Advanced Custom Fields. Using this set of plugins, you can create almost any type of layout, using a drag & drop interface and tons of pre-built elements.

 

 

 

 

 

 

 

 

Updates.

Cập nhật: 14/05/2022 05:07
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này