Hostzine - Hosting WordPress Theme

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Hostzine - Hosting WordPress Theme

Looking for a hosting WordPress theme ? Look no further, HostZine could be the perfect hosting theme for your WordPress site. Modern clean design, responsive by nature and integrated WHMCS seamlessly.

HostZine touches every page you need to create a hosting website. Comes with drag & drop Elementor page builder and array of hompage, pre-set pages and much more.

2.1.2 Cập nhật: 05/04/2022 18:18
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item