(Hỗ trợ kích hoạt) Elementor Pro mới nhất

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
(Hỗ trợ kích hoạt) Elementor Pro mới nhất

Các Bạn mua sẽ được active trực tiếp qua trang chủ Elementor bởi tài khoản của mình ở Elementor . Sau khi mua xong các Bạn vui lòng gửi cho mình thông tin đã mua qua nick Telegram nhé để quản lý domain đã kích hoạt 

 

Bạn hoàn toàn chủ động Update bản mới nhất từ trang quản lý Plugin của Bạn

 

 Pm cho mình qua Telegram ở phần ghi chú cho người đã mua để được active License Pro

 

Cập nhật: 23/11/2022 15:20
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Item này không được hỗ trợ cài đặt