Module Chat Support board php thuần

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Module Chat Support board php thuần

Module này hoàn thiện 100% code bằng php thuần. Có thể tích hợp vào các loại website từ php đến nodejs.

Cài đặt dễ dàng. Sử dụng vào các trang web 1 cách dễ dàng chỉ 1 dòng import là xong.

1.0 Cập nhật: 07/03/2023 22:00
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt