Instantify - PWA & Google AMP & Instant Articles for WordPress (Tạo ứng dụng trên Wordpress)

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Instantify - PWA & Google AMP & Instant Articles for WordPress (Tạo ứng dụng trên Wordpress)

PWA là từ viết tắt của cụm từ Progressive Web Apps. Đây là một kết hợp tốt nhất của web và ứng dụng. PWA giúp người dùng có thể tải hay download một cách nhanh chóng ngay cả khi đường truyền mạng không ổn định. Ngoài ra, PWA còn hỗ trợ gửi các thông báo đẩy liên quan, góp phần tăng hiệu quả hoạt động marketing. 

Về cơ bản, cần có 4 yêu cầu để xác định một PWA và đều được Google Chrome, Opera cùng Samsung Internet hỗ trợ. Cụ thể:

- Một site cần phải được visit 2 lần và 5 phút tạm nghỉ để đạt yêu cầu

Trong Google Chrome, trước khi trình duyệt hiển thị đề nghị cài đặt PWA, bạn cần truy cập site host PWA 2 lần.

Dù không phải là hình thức xác nhận chuẩn nhất nhưng đây vẫn là cách làm khá tốt. Vì nó đảm bảo rằng người dùng phải thích trang thì mới có thể truy cập đến lần thứ 2.

Bên cạnh đó, yêu cầu này còn được xem là phương pháp đơn giản nhằm xác định sự liên quan cũng như thích thú của người dùng. Và quan trọng nhất, hiện nay Google khá hài lòng với phương pháp “thô sơ” này. Tuy nhiên, chúng có thể được cải tiến trong tương lai gần.

- Đạt chuẩn kết nối https bảo mật

Kết nối bảo mật đến PWA sẽ giúp người dùng cảm thấy an tâm hơn. Đồng thời, sẵn sàng cấp quyền cho chúng. 

Chưa dừng tại đó, kết nối bảo mật https còn dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của người dùng, vì thế sẽ tăng lượng visit. Từ đó giúp tạo lợi thế về SEO bởi PWA có thể được search engine index và serve trên TLS.

- Cài đặt JSON Manifest

Việc cung cấp data extract dưới dạng JSOn giúp bạn có thể cached thông tin nhờ sự hỗ trợ của service worker kết hợp sử dụng app shell để load CSS rute. Đồng thời, phân phối phiên bản ngoại tuyến có đủ các chức năng UI.

Vì thế, so với website, PWA có ưu thế hơn về khả năng hiển thị data ngay cả khi không có kết nối internet.

- Cài đặt Service Worker

Đây được xem là phần cốt lõi của các PWA hiện đại. Bởi service worker sẽ chịu trách nhiệm cache toàn bộ file, serve push notifications, nội dung cập nhật, data manipulation,…

 

Bằng việc listen theo các network request trên server và đặt dưới dạng file .js trên các thiết bị người dùng. Sau đó, service worker sẽ kiểm soát các event này và trả lại phản hồi phù hợp (phụ thuộc vào có kết nối mạng hay không). Từ đó, tạo điều kiện cho page ngoại tuyến tùy chỉnh.

Ngoài ra, nội dung hiển thị còn được tùy chỉnh dựa trên cache đã lưu ngay cả khi người dùng đang ngoại tuyến. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng cache data làm biến và tham số. 

Điều này có nghĩa, tuy lần load đầu tiên phải mất tới vài giây nhưng những lần tiếp theo nhờ tận dụng service worker nên nhanh hơn.

Khi đã có đủ 4 điều kiện trên, developer thoải mái tùy chỉnh các tính năng. Từ đó, có thể thấy cả offline error page, duyệt hoàn chỉnh offline và site nào đang truy cập.

Như vậy, PWA là ứng dụng cung cấp thêm các tính năng bổ sung dựa trên những thiết bị hỗ trợ, truy cập khi ngoại tuyến, đẩy thông báo, lưu trữ cục bộ tất cả tài nguyên cùng giao diện, tốc độ không hề thua kém với ứng dụng Native. Chính vì thế, PWA ra đời mang đến nhiều lợi ích cho người dùng và nhà phát triển website.

ABOUT

Instantify is a WordPress plugin that combines Progressive Web Apps (PWA), Accelerated Mobile Pages (Google AMP), and Facebook Instant Articles (FBIA). The plugin works them together to achieve amazing performance and user experience on every possible platform. Instantly makes it easy to make your website mobile friendly and increase load speeds to ensure you get top Google rankings, more traffic, and a big boost in your conversions without any hard work or technical skills needed.

CAPABILITIES

 • Turn your website into a faster, more secure, and lighter mobile-friendly site that gets top rankings and more traffic.
 • Make your website Google compliant, boost SEO and rank higher in search engines.
 • Monetize your website with Google Adsense & Facebook Ads.
 • Convert more visitors into buyers.
 • Get more social engagement.

Progressive Web Apps (PWA)

Progressive Web Apps use modern web capabilities to deliver fast, native-app experiences with no app stores or downloads, and all the goodness of the web. PWAs see an average +68% increase in mobile traffic, +52% increase in conversions, 3X more pages visited, and 2.5 seconds to load pages.

 • Add To Homescreen
 • Installation Overlays
 • Offline Usage
 • Navigation Tab Bar
 • Web Share Button
 • Pull Down Navigation
 • Swipe Navigation
 • Shake To Refresh
 • Preloader
 • Toast Messages
 • Ajaxify
 • Background Sync
 • Persistent Storage
 • Web Share Target
 • Vibration
 • Screen Wake Lock
 • Push Notifications

Accelerated Mobile Pages (Google AMP)

AMP provides a straightforward way to create web pages that are fast, smooth-loading, and prioritize the user experience above all else. AMPs see an average +35% increase in SEO and traffic, +20% increase in conversions, +80% faster page load time, and 2X more time spent on pages.

 • Use Active Theme Styles
 • Auto AMP generation
 • Preloade PWA From AMP
 • All Content Support
 • SEO Improvement
 • Monetize Advertisements
 • Analytics Integration
 • GDPR Compliance

Facebook Instant Articles (FBIA)

Instant Articles is a tool designed for media publishers to distribute instant, interactive articles to their readers within the Facebook mobile app. FBIAs see an average of +70% less likely to abandon, +20% more discovery in FB News Feed, +30% more shares on Facebook, and 10X faster page load times.

 • Fast And Responsive
 • Customizable Design
 • Simple And Scalable
 • Engaging And Sharable
 • Interactive And Immersive
 • Monetizable
 • Measurable And Trackable
 • GDPR Compliance
Cập nhật: 09/04/2023 00:25
Item này không được hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua !
Item này không được hỗ trợ cài đặt