Plugin Tạo hệ thống cửa hàng trên Google Map

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người chia sẻ miễn phí !
Plugin Tạo hệ thống cửa hàng trên Google Map

Plugin này là plugin liệt kê danh sách địa điểm dạng danh sách và có hiển thị các địa chỉ trên google maps, trực quan dễ tìm kiếm cho người dùng

Nếu bạn muốn dùng bản không cần Google Map API thì truy cập vào đây nhé: https://webmau68.com/mau-web/plugin-danh-sach-dia-diem-tren-maps-local-store-pro/?kt=285

 

 

1.1.9 Cập nhật: 08/06/2024 11:26

Ghi chú !

Yêu cầu plugin:

 

  • Hosting có php >= 7.2
  • Hosting có ioncube extension

-Bản này yêu cầu phải có Google Map API để có thể hiện lên, các bạn xem hướng dẫn tại đây: https://levantoan.com/find-a-local-store-by-devvn/

-Các bạn có thể sử dụng bản không cần Google Map API có thể mua tại đây: https://webmau68.com/mau-web/plugin-danh-sach-dia-diem-tren-maps-local-store-pro/?kt=285

Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt