GutenKit – Gutenberg Page Builder Blocks!

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
GutenKit – Gutenberg Page Builder Blocks!

Mình đã mua bản lifetime

Giá trên sẽ là giá 1 domain/ không thời hạn

https://ibb.co/Kq8hbTV

 

 

Ultimate Visual Block Editorfor Gutenberg

1.2 Cập nhật: 27/06/2024 22:03
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item