Mình là Chiến, yêu thích công nghệ. Kinh doanh trong lĩnh vực CCTV và Digital Marketing. Là giám đốc công ty TNHH Viewcom

NAN sao / 0 đánh giá
16/04/2024 02:21:31