Perfmatters 2.1.6 - Plugin tối ưu hóa tốc độ & bảo mật website - Một bổ sung tuyệt vời cho WP Rocket

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Perfmatters 2.1.6 - Plugin tối ưu hóa tốc độ & bảo mật website - Một bổ sung tuyệt vời cho WP Rocket

Một plugin tối ưu website quá nổi tiếng nên không cần phải giới thiệu nhiều. Plugin có cách chức năng hiện có:

Disable emojis Disable embeds Remove query strings Disable XML-RPC Remove jQuery migrate Remove WordPress version number Remove wlwmanifest link Remove RSD link Remove shortlink Disable RSS feeds Remove RSS feed links Remove Dashicons Disable scripts per page/post Disable scripts with Regex CDN Rewrite Disable Password Strength Meter Add blank favicon Disable Google Fonts Add code to header or footer

 

Disable self pingbacks Disable WordPress Heartbeat API Change Heartbeat API frequency Disable and limit post revisions Disable REST API Remove REST API links Change autosave interval DNS prefetching Preconnect Disable WooCommerce scripts and styles Disable WooCommerce widgets Disable WooCommerce status meta box Disable WooCommerce cart fragments (AJAX)  Disable Google Maps API Multisite support Change WordPress login URL Local analytics Disable WordPress comments Lazy load images

2.1.6 Cập nhật: 17/09/2023 11:00
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt

Các item khác của thành viên này