Hệ thống quản lý trường học thông minh. Smart School : School Management System (Tặng kèm modull: Smart School Zoom Live Class hoặc Google Meet live class Sắp có Smart School Online Course)

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Hệ thống quản lý trường học thông minh. Smart School : School Management System (Tặng kèm modull: Smart School Zoom Live Class hoặc Google Meet live class Sắp có Smart School Online Course)

Smart School, Smart School : School Management System , quản lí lớp học , quản lí trường học , quản lí trung tâm giáo dục , hệ thống điểm danh , quản lí học sinh , quản lí sinh viên , phụ huynh thư viện học sinh

phần mềm quản lí hệ thống giáo dục trực tuyến , nhanh nhất và hiện đại nhất quản lí được nhiều tính năng module phức tạp các không lãng phí tiền khi mua nó

Tự động update bởi chotheme, A E có thể cài đặt nhiều web ko cần key

Modull: Smart School Online Course

Tặng kèm modull: Smart School Zoom Live Class hoặc Google Meet live class feature hoặc Smart School Online Course


Cập nhật: 24/02/2024 02:20
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này