⭐ (CÓ KEY) Oxygen (bao gồm WooCommerce Integration, Gutenberg Block Builder, Composite Elements)

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ (CÓ KEY) Oxygen (bao gồm WooCommerce Integration, Gutenberg Block Builder, Composite Elements)

Bạn sẽ nhận được lifetime key dùng cho 1 website

Minh chứng: https://prnt.sc/v5r1ni

Tutorials: https://oxygenbuilder.com/tutorials/

Oxygen vs Elementor vs Beaver vs Divi: https://oxygenbuilder.com/why/visual-builders-compared/

Xem thêm: https://chotheme.com/item/5113/oxymade-design-sets-and-amp-templates-for-oxygen-builder

Cập nhật: 24/10/2020 11:23
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Item này không được hỗ trợ cài đặt