⭐ (CÓ KEY) OxyMade (Design sets & templates for Oxygen Builder)

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ (CÓ KEY) OxyMade (Design sets & templates for Oxygen Builder)

Bạn sẽ nhận được lifetime key dùng cho 1 website

Minh chứng: https://prnt.sc/135x4uu

Lưu ý: Trước khi sử dụng Oxymade, bạn cần có Oxygen. Nếu chưa có Oxygen, bạn có thể đặt mua tại đây:

https://chotheme.com/item/4627/oxygen-lifetime-unlimited-license-includes-woocommerce-integration-and-gutenberg-block-builder

 

Cập nhật: 20/05/2021 17:34
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Item này không được hỗ trợ cài đặt