⭐ Gravitec Lifetime | Push notification app

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ Gravitec Lifetime | Push notification app

Gravitec.net is a smart web push service that lets you boost subscribers through customizable prompts and automatically target your content to the right audience.

https://gravitec.net/

Bạn sẽ nhận được 1 tài khoản Gravitec (trọn đời, đăng nhập bằng email của riêng bạn) dùng cho 1 website với:

45,000 subscribers
Unlimited automations
Unlimited notifications

COMBO: https://chotheme.com/bundle/6711

Cập nhật: 31/07/2021 19:30
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Item này không được hỗ trợ cài đặt