⭐ HoverSignal Lifetime | Best HTML Widgets for Websites

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
⭐ HoverSignal Lifetime | Best HTML Widgets for Websites

HoverSignal is a complete set of interactive sales tools that make heavy use of gamification to engage website users with your products and offers.

Demo: https://hoversignal.com/widgets/

Bạn sẽ nhận được 1 tài khoản HoverSignal (trọn đời, đăng nhập bằng email của riêng bạn) dùng cho 1 website.

Minh chứng: https://prnt.sc/22m4cim

COMBO: https://chotheme.com/bundle/6711

Cập nhật: 10/12/2021 21:32
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Item này không được hỗ trợ cài đặt