Echo RSS Feed Post Generator Plugin for WordPress

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Echo RSS Feed Post Generator Plugin for WordPress

Đây là plugin hữu dụng để lấy tin tức từ nguồn RSS biến thành nội dung trên site. Hỗ trợ nhiều bộ lọc để lấy tin chính xác như theo keyword, có hình ảnh hay không, hỗ trợ Google Dịch, tùy biến custom field...

Sức mạnh của plugin này là có thể lấy tin từ hầu như bất kỳ nguồn nào, dù có full content hay không.

Được đánh giá 5 sao và hơn 300 sales cho 1 plugin lấy tin tức! Không tồi tí nào.

Cập nhật: 17/02/2024 02:04
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt

Các item khác của thành viên này