Fire Push - WordPress SMS & HTML Web Push Notifications (thông báo đẩy)

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Fire Push - WordPress SMS & HTML Web Push Notifications (thông báo đẩy)

tặng kèm các Plugin sau:

 1. Fixed TOC - table of contents for WordPress
 2. Trọn bộ Yoast SEO Premium - Full Extensions
 3. Advanced Custom Fields (ACF)
 4. Va nhieu plugin khac
 • Send SMS or Desktop Notifications when …
  • Posts are Published (also Custom Post types)
  • Posts are Updated (also Custom Post types)
  • Products are Created
  • Orders are Created
  • Custom Deals or Landing Pages are created
  • Product prices dropped
  • Products are on Low Stock
 • Show a Custom Popup
 • Create a Welcome Message
 • Customize Notification title, text, icon and link
 • Live Notifications (when users are on your site)
 • Background Notifications (when users are not on your site)
 • Supports WooCommerce
 • Well Documentented

 

Cập nhật: 09/12/2023 02:34
Item này được người bán hỗ trợ key hoặc mã kích hoạt sau khi mua. Vui lòng tham khảo thêm trong phần Ghi chú dành cho người đã mua hoặc để lại bình luận ở bên dưới item. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với người bán để được giúp đỡ thông qua chức năng gửi tin nhắn.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này