WP Smush Pro v3.16.2 – [Activated]

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
WP Smush Pro v3.16.2 – [Activated]

WP Smush Pro là Plugin nén ảnh, tối ưu hóa hình ảnh tốt nhất cho WordPress, một plugin không thể thiếu khi bạn sở hữu website WordPress. Đây là bản PRO bao gồm đầy đủ các đặc trưng cao cấp mà ở bản FREE không có.

Plugin WP Smush Pro sẽ được cập nhật liên tục lifetime trên Chợ Theme.

Password giải nén: Click đúp vào file zip để copy Password. Đây là mật khẩu Chợ Theme tự động đặt

 

Mời bạn xem thêm các item bên dưới của mình:

3.16.2 Cập nhật: 10/04/2024 21:12
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này