Premium Addons PRO for Elementor v2.9.16 [Activated]

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Premium Addons PRO for Elementor v2.9.16 [Activated]

Premium Addons PRO for Elementor một sản phẩm của Leap13. Bổ sung thêm các addons PRO. Plugin đã được kích hoạt để sử dụng full chức năng PRO (enable white labeling + Import full Pro Templates). Bạn chỉ việc cài đặt, không cần key nhé

Premium Addons PRO for Elementor liên tục cập nhật phiên bản mới trên Chợ Theme.

Password giải nén: Click đúp vào file zip để copy Password. Đây là mật khẩu Chợ Theme tự động đặt

 

Mời bạn xem thêm các item bên dưới của mình:

2.9.16 Cập nhật: 16/05/2024 14:10
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này