Publisher v7.11.0 – Magazine News Blog AMP – Full Demos

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Publisher v7.11.0 – Magazine News Blog AMP – Full Demos

Publisher một Theme nổi tiếng được phát triển bởi betterstudio, Theme đang rất được nhiều người yêu thích, sử dụng cho các site Tạp chí + Báo + Blog + Đánh giá + Tính năng chi tiết + Quảng cáo + AMP + Hỗ trợ RTL ...

Đây là version mới nhất import được tất cả demo hiện có. Sau khi cài đặt bạn nhập key bất kỳ và Enter là Theme đã được kích hoạt, không giới hạn site.

Publisher liên tục được cập nhật lifetime trên Chợ Theme.

Password giải nén: Click đúp vào file zip để copy Password. Đây là mật khẩu Chợ Theme tự động đặt

 

Mời bạn xem thêm các item bên dưới của mình:

7.11.0 Cập nhật: 30/07/2021 01:49
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này