WP Mail SMTP Pro v4.0.2 - Khắc phục tất cả các vấn đề về WordPress không gửi được email

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
WP Mail SMTP Pro v4.0.2 - Khắc phục tất cả các vấn đề về WordPress không gửi được email

Plugin WP Mail SMTP Pro cho phép bạn dễ dàng cấu hình lại hàm wp_mail() để sử dụng nhà cung cấp SMTP đáng tin cậy. Điều này giúp bạn khắc phục tất cả các vấn đề về WordPress không gửi được email.

Plugin WP Mail SMTP Pro bao gồm nhiều tùy chọn thiết lập SMTP khác nhau như:

- Sendinblue SMTP
- Mailgun SMTP
- SendGrid SMTP
- Amazon SES SMTP
- Gmail SMTP
- Outlook SMTP
- Tất cả các SMTP khác...

Đây là Phiên bản PRO, đã kích hoạt sẵn, sử dụng full chức năng cao cấp mà bản FREE không có, cài đặt không cần nhập Lisence Key. Cập nhật lifetime trên Chợ Theme.

Một plugin không thể thiếu nếu bạn sử dụng Website WordPress.

Password giải nén: Click đúp vào file zip để copy Password. Đây là mật khẩu Chợ Theme tự động đặt

 

Mời bạn xem thêm các item bên dưới của mình:

4.0.2 Cập nhật: 06/03/2024 14:18
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hỗ trợ cài đặt item

Các item khác của thành viên này